PK-001 Podgrzewacz do kurczaków

  • szt.
  • Cena brutto: 14 196,72 zł 11 542,05 zł

 Moduł grzewczy PK-001 przeznaczony jest do utrzymania zadanej temperatury uprzednio sporządzonych potraw. Konstrukcja modułu grzewczego wykonana jest ze stali szlachetnej typu 0H18N9. Zasadniczą częścią modułu grzewczego jest podgrzewany blat, na którym znajdują się perforowane wkładki. Podgrzewanie następuje wskutek działania temperatury wytwarzanej przez grzałki umiejscowione w blacie. Układ regulacji temperatury zbudowany jest w oparciu o termoregulator. Żywność wcześniej poddaną obróbce termicznej umieszcza się na w/w wkładach perforowanych. Powierzchnia robocza ograniczona jest od strony klienta i z boków szybą ze szkła hartowanego.